สวนขวด (Terrarium)

สวนขวด หรือ Terrarium คืออะไร?

สวนขวด หรือ Terrarium เป็นธรรมชาติจำลองที่อยู่ในภาชนะที่มีลักษณะเป็นแก้ว ภายในขวดจะมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอาศัยอยู่ของต้นไม้ที่เช่นน้ำหรืออากาศในปริมาณที่เหมาะสม

โดยเราไม่ต้องรดน้ำหรือดูแลทุกวันเพราะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตอยู่แล้ว

คุณอาจอยากอยู่กับธรรมชาติ แต่มีข้อจำกัด

  • ไม่มีพื้นที่กว้างพอสำหรับปลูก

  • ไม่อยากเพิ่มภาระดูแลรดน้ำทุกวัน

  • มีบางครั้งที่ไม่มีคนอยู่ดูแลต้นไม้นานๆ 

  • ต้องมีทักษะความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับพันธุ์ไม้

สวนขวดจาก Little Forest

จะช่วยทำให้ข้อจำกัดเหล่านี้หายไป เพราะ...

ออกแบบและจัด

ได้ตามความสไตล์คุณ

รดน้ำเพียง 1 ครั้ง/เดือน

ปรับเปลี่ยนและใส่ไอเดียลงไปได้ตามที่นึกคิด

ชิ้นเดียวในโลกจากคุณ

"เรารู้ว่าเพียงแค่มองธรรมชาติ ก็ทำให้คุณรู้สึกสบายขึ้นได้"

ความสุขเล็กๆ จากธรรมชาติที่ส่งให้กันทำให้ความรู้สึกพวกเราเชื่อมต่อกัน

เชื่อมโยงความสุขกันด้วยธรรมชาติของคุณเลย