ปริมาตรขนาดบรรจุ 100 ml

สำหรับจัดสวนขวดที่มีขนาด 800-1,500 ml

 

Little Forest Terrarium เลือกหินที่เกิดจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็วของลาวาที่ไหลมาบนผิวโลกมาจัดสวนขวด เนื่องจากสวนขวดระบบปิดจะมีอากาศไหลเวียนต่ำ หินที่มีรูพรุนอย่างหินภูเขาไฟ (Volcanic stone) จึงเป็นหินที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์สวนขวดของเรา นอกจากรูพรุนเหล่านี้จะช่วยให้ของไหลอย่างอากาศผ่านได้ง่ายแล้ว สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือหินภูเขาไฟยังสามารถเป็นหนึ่งในแหล่งกักเก็บน้ำที่ดีที่สุดสำหรับสวนขวดของเราอีกด้วย

 

ในสวนขวด วัฏจักรน้ำมีความสำคัญเพราะเราจะใช้ระบบน้ำหมุนเวียนในสวนขวด การจัดองค์ประกอบของระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการมีชีวิตอยู่ของผืนป่าในสวนของเราสามารถทำได้โดยการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ ของวัสดุที่นำมาสร้างสวนขวด หินภูเขาไฟที่มีรูพรุนอยู่มากจากการเย็นตัวของลาวาจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคนที่ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมของสวนขวดที่ดีที่สุด โดยสามารถดูวิธีใช้หินภูเขาไฟในการทำสวนขวดได้ทีนี่

 

หวังว่าการทำสวนขวดจะสร้างความประทับใจให้กับคนสำคัญ ^ ^

หินภูเขาไฟ (100 ml)

฿95.00ราคา

  ProductName

  ProductPrice

  สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

  ติดต่อและติดตามได้ที่ช่องทาง
  • LINE_APP_typeA
  • Pinterest
  • Facebook Social Icon
  • Instagram

  (+66) 94 602 5380 | All Rights Reserved by

  JTC Silom rd, Kwang Silom, Khet Bangrak, Bangkok, Thailand

  © Little Forest Copyright