INSTRUCTION

วิธีทำสวนขวดหรือ Terrarium

     ขั้นตอนการทำสวนขวดหรือ Terrarium จากไอเดียของคุณนั้นไม่ได้ยุ่งยากและซับซ้อน เพียงแค่ต้องรู้องค์ประกอบในการทำสวนขวดและวัสดุอุปกรณ์

5 Ideas of Terrarium & Tips

รับข่าวสารและเทคนิคการทำสวนขวดก่อนใคร!

Thanks for submitting!

วัสดุอุปกรณ์และการเตรียมทำสวนขวด

วัสดุอุปกรณ์

1. หินภูเขาไฟ

2. ถ่านชาร์โคล

3. สแฟ็กนัมมอส

4. ดินสำหรับจัดสวนขวด (แบล็คพีท)

5. ขวดสำหรับจัดสวน

6. มอส และโมเดลสำหรับตกแต่ง

เตรียมวัสดุอุปกรณ์

1. นำมอสสำหรับตกแต่ง แช่น้ำประมาณ 15-20 นาที เพื่อเตรียมมอสให้มอสพร้อมสำหรับการปลูก

2. แช่สแฟ็กนัมมอสในน้ำ 2-3 นาที ให้สแฟ็กนัมมอสชุ่มชื้นและง่ายสำหรับการทำสวนขวด

หินภูเขาไฟ

ถ่านชาร์โคล

สแฟ็กนัมมอส

ดินแบล็คพีท

ขั้นตอนการทำสวนขวด

หลังจากเตรียมเรียบร้อยแล้ว สามารถทำตามขั้นตอนการทำสวนขวด 5 ขั้นตอน โดยใส่ชั้นวัสดุต่างๆ จากข้างบนด้วยปริมาณดังต่อไปนี้ตามลำดับ

เทคนิคและเคล็ดลับสำหรับดูแลสวนขวด