ตำแหน่ง: นักพฤกษาศาสตร์ (1 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ
1. อายุ 20-35 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. เรียนจบหรือกำลังศึกษา ระดับบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หากเป็น Botany science หรือ Plant Biology จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรักและสนใจเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้คนได้เข้ามาใกล้ชิดกับธรรมชาติ และมีใจรักที่จะเห็นคนได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าจากการทำงาน
4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียน แต่หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนคอลัมน์ หรือ blog จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล แต่จะต้องสามารถส่งงานเขียนผ่านอีเมลได้เป็นประจำ

ตำแหน่ง: ดีไซน์เนอร์จัดสวนขวด (1 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ
1. อายุ 20-35 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อย ม.6 หรือเทียบเท่า
3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดดอกไม้ หรือ creative งานที่ต้องใช้ต้นไม้ หรือ Terrarium
4. มีความรักและสนใจเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้คนได้เข้ามาใกล้ชิดกับธรรมชาติ และมีใจรักที่จะเห็นคนได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าจากการทำงาน
5. หากมีความสามารถพิเศษเรื่องการถ่ายรูปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หากคุณมีความสุขเมื่อเห็นคนรักและผ่อนคลายเมื่อสัมผัสธรรมชาติ สามารถส่งรายละเอียดประสบการณ์ทำงานและตำแหน่งงานที่สนใจมาได้ที่ littleforestterarium@gmail.com